سودهای میلیونی از طلاق – مجله بارش
خانه / سودهای میلیونی از طلاق

سودهای میلیونی از طلاق

روزنامه قانون – جواد محمدیان: آمار ازدواج از ۷۷۸ هزار و ۲۹۱ در سال ۸۵ بــــه بیش از ۸۰۰ هزار در سال ۹۵ رسیده‌اســـــت. سال ۸۵ جمعیت کشورمان حدود ۷۰ میلیون و ۴۹۵ هزار تن بوده و حالا جمعیت‌مان بیش از ۸۰ میلیون اســـــت!

اگر ۱۰ درصد بــــه جمعیت افزوده شده، بایــــــد همیـــن اندازه تعداد ازدواج افزایش مــــــــی‌یافته‌ ولی در واقع بـــــا کاهش هفت درصدی ازدواج روبه‌رو هستیم. اما زمانی ایــــن آمارها بــــرای‌مان تکان‌دهنده مــــــــی‌شــــــود کـــه نگاهی بــــه آمار طلاق بیندازیم.

گر دش مالی طلاق

تعداد طلاق از ۹۴ هزار و ۳۹ مورد در سال ۸۵ بــــه تعداد بیش از ۱۷۰ هزار طلاق در سال ۹۵ افزایش یافته‌اســـــت، ایــــن یعنی افزایش ۹۰ درصدی! ایــــن در حالی اســـــت کـــه تهران بــــه‌عنوان بزرگ‌ترین و پرجمعیت‌ترین کلانشهر کشور بـــــا فاصله زیادی نسبت بــــه سایر کلانشهرها درصد ازدواج بــــه طلاقش از چهار در ۱۰ سال پیش بــــه ۷/۲ رسیده‌اســـــت.

از دردسرهای ازدواج مثل چشم روی هم‌‌چشمی‌های خرید عروسی و تهــــیه جهیزیه و گرفتن وام کـــه بگذریم، دردسرهای طلاق هم دست‌کمی از ازدواج ندارد. حالا مثل گذشته نیست کـــه وقتی جان زن‌ها از دست شوهرشان بــــه لب‌شان برسد بروند جلوی دادگاه و عریضه‌نویس شرح حال بد حال‌شان را تایپ کــنــنـــد و … حالا وضعیت فرق کرده‌اســـــت.

در بيشتر مواقع زمــــــــان عقد ذوق و شوق وصال در بالاترین حدش اســـــت. برخی آقا دامادها بــــه قول معروف، جوگیر مــــــــی‌شوند و بــــه اینجای ماجرا فکر نمی‌کــنــنـــد کـــه اگر تب عاشقی فروکش کرد و خدای ناکرده و زبانم لال پس از چند سال نتوانستند يكدیگر را تحمل کــنــنـــد چطور مــــــــی‌توانند مهریه را پرداخت کــنــنـــد؟ دیــــگر آن زمــــــــان گذشت کـــه مــــــــی‌گفتند مهریه را کی داده و کی گرفته!

آن زمــــــــان خانواده‌ها مهریه را تعیین مــــــــی‌کردند کـــه بــــه عنوان مثال مهریه ۱۴ سکه و یک شاخه نبات و یک جلد قرآن باشد یا نهایت آن ۱۱۰ سکه و یک سفر حج! ولی حالا کـــه قدیم نیست؛ مهریه را خود عروس و داماد مشخص مــــــــی‌کــنــنـــد کـــه چقدر باشد. عروس خانم سال تولدش را پیشنهاد مــــــــی‌دهد و آقا داماد هم کـــه مــــــــی‌خواهد عشقش را ثابت کند، بيشتر مواقع بـــــا کمال میل و شاید هم کمی تردید مهریه سنگین را قبول مــــــــی‌کند.

بایــــــد سری بزنید بــــه دادگاه‌های خانواده و ببینید چــــه خبر اســـــت! زوج‌هایی مــــــــی‌آیند کـــه از ازدواج‌شان یک‌سال هم نمی‌گذرد. یکی از اختلاف فرهنگی بــــه قاضی مــــــــی‌گوید، دیگری حرف از خیانت بــــه میان مــــــــی‌آورد و یکی هم در سالن انتظار بـــــا صدای بلند از شوهرش مــــــــی‌خواهد کـــه مهریه‌اش را بدهد.

در ایــــن میان دلالان نـــــــــــــان بــــه نرخ روز خور هم سر و کله‌شان پیدا مــــــــی‌شــــــود. پول مــــــــی‌گیرند و پروسه طلاق را از چند ماه بــــه چند روز کاهش مــــــــی‌دهند. پول را مــــــــی‌گیرند و معلوم هم نیست چطور موفق مــــــــی‌شوند طلاق را بگیرند؟

سود میلیونی طلاق

شاید طلاق در ظاهر تجربه بسیار تلخ و نوعی شکست بــــه شمار رود و خیلی‌ها از ایــــن اتفاق ناخشنود مــــــــی‌شوند ولی در پروسه طلاق کسانی هــــستنــــد کـــه سود مــــــــی‌برند، آن هم سود چندين میلیونی.

سال‌ها پیش وضعیت مثل حالا نبود. اگر زوجی مــــــــی‌خواستند از هم جدا شوند، همسایه و فامیل و دوست و آشنا جمع مــــــــی‌شدند تـــــــا آن‌ها را از ایــــن تصمیم منصرف کــنــنـــد ولی اکنون ماجرا طور دیگری رقم مــــــــی‌خورد. داور و وکیل و دوست و آشنا کاری ندارند کـــه شاید بشود بــــرای صرف‌نظر از جدایی کاری کرد، پیشنهادی داد، نصیحتی کرد، کاری ندارند بـــــا ایــــن کارها. بــــه‌نظر مــــــــی‌رسد در ایــــن برهه همــــــه سرشان بــــه زندگی خودشان گرم اســـــت و نهایت سری تکان مــــــــی‌دهند بــــه نشانه تاسف. بالاخره بعضی‌ها از همیـــن راه نـــــــــــــان در مــــــــی‌آورند و نـــــــــــــان‌شان در گرو طلاق بقیه اســـــت.

بـــــا هم مرور مــــــــی‌کنیم کـــه بــــرای طلاق یک زوج، چند نفر سود مــــــــی‌برند یا واضح‌تر اینکه چقدر پول در جیب ایــــن و آن مــــــــی‌رود. بــــرای درخواست جدایی نمی‌شــــــود مستقیم بــــه دادگاه رفت بلکه بــــرای درخواست بایــــــد بــــه دفتر خدمات قضایی رفت. تعرفه درخواست طلاق، نفقه، مهریه ۱۶۰هزار تومان کـــه بـــــا ارائه مدارک بیشتر و اسکن آن‌ها ایــــن هزینه حتی بــــه ۲۰۰ هزار تومان مــــــــی‌رسد.

در گام بعدی پرونده بــــه دادگاه مــــــــی‌رود کـــه قاضی زوج را بــــه داور یا مشاور معرفی مــــــــی‌کند. مشاور هم بــــرای حل مشکل زوج مدعی چند جسله نوبت مــــــــی‌دهد و بــــرای هر ساعت مشاوره بین ۷۰ تـــــــا ۲۰۰ هزار تومان دستمزد مــــــــی‌گیرد. مرد یا زن اگر در ایــــن مرحله بــــه توافق و تفاهم نرسند، مجبورند وکیل بگیرند کـــه فقط بــــرای طلاق بایــــــد بین پنج تـــــــا ۲۰میلیون تومان بــــه وکیل بدهند. اگر نفقه و مهریه هم در کار باشد، دستمزد سر بــــه فلک مــــــــی‌کشد. بین ۱۰ تـــــــا ۳۰درصد از میزان مهریه. بــــه عنوان مثال اگر کسی مهریه‌اش ۱۲۰سکه باشد و پرونده‌اش منتهی بــــه پرداخت مهریه در شعبه اجرای احکام شــــــود، بایــــــد بر اساس توافقی کـــه بـــــا وکیلش داشته بین ۱۸ تـــــــا ۶۰ میلیون تومان پرداخت کند.

احمد مومنی، وکیل دادگستری در دادگاه خانواده در رابطه بـــــا میزان دستمزد و هزینه‌هایی کـــه درخواست‌کننده طلاق مــــــــی‌دهد، مــــــــی‌گوید:« حق الوکاله ما بــــرای ایــــن‌گونه پرونده دز بيشتر مواقع توافقی و بین پنج تـــــــا ۱۰ درصد میزان مهریه اســـــت و حتی گاهی کمتر از ایــــن میزان توافق مــــــــی‌کنیم ولی متاسفانه برخی وکلا هــــستنــــد کـــه ایــــن قاعده را بــــه‌ هم‌ مــــــــی‌زنند و حتی تـــــــا ۳۰ درصد دستمزد مــــــــی‌گیرند. البته در ایــــن میان دلالان گوی سبقت را از برخی وکلا ربوده‌اند و بـــــا دریافت پول‌های میلیونی ظرف کمتر از یک هفته حکم طلاق توافقی را براي زن یا مرد مــــــــی‌گیرند. ایــــن کار گذشته از اینکه آمار طلاق‌ بر مبنای تصمیم هیجانی را بالا مــــــــی‌برد، صدمات زیانباری بــــه جامعه وارد مــــــــی‌کند.

گاهی در برخی پرونده‌ها مــــــــی‌بینم زن و مردی اختلاف پیدا کرده‌اند و مــــــــی‌خواهند در کمتر از یک هفته طلاق بگیرند و دلالان سریع وارد عمل مــــــــی‌شوند و نمی‌گذارند ایــــن زوج حتی بــــه مشاور مراجعه کــنــنـــد. اغلب در ایــــن پرونده‌ها ورود روان‌شناس یا یک ریش سفید و حتی وکیل مــــــــی‌تواند از بروز یک تصمیم هیجانی بــــرای طلاق جلوگیری کند».

از همــــــه ایــــن خان‌ها کـــه بگذریم هزینه دادرسی خودش بــــه تنهایی دمار از روزگار محکوم پرونده درمی‌آورد. محکوم پرونده همان مرد عاشق‌پیشه اســـــت کـــه بایــــــد سه درصد از میزان مهریه را بــــه عنوان هزینه دادرسی پرداخت کند، یعنی بایــــــد بــــرای مهریه ۲۰۰ سکه‌ای حدود ۱۰ میلیون بپردازد.

بــــرای نمونه زنی کـــه مهریه‌اش ۳۰۰ سکه اســـــت بــــرای طلاق بایــــــد حدود ۲۰۰ هزار تومان هزینه بــــه دفتر خدمات قضایی بپردازد، بــــه‌طور متوسط ۳۰۰ هزار تومان بــــرای سه جلسه روان‌شناش یا مشاور و دستکم ۱۰ درصد از مهریه‌اش‌کـــه حدود ۵۰ میلیون تومان مــــــــی‌شــــــود را بــــه وکیل بدهد و در صورت نبود داور خانوادگی ۱۰۰ هزار تومان هم بــــه داوری کـــه قاضی معرفی مــــــــی‌کند، بپردازد و بـــــا گرفتن حکم طلاق نزدیک بــــه ۴۵۰ هزارتومان هم بــــه دفتر ازدواج و طلاق بدهد کـــه در مجموع ۵۱ میلیون تومان از دست مــــــــی‌دهد.

آژانس و تاکسی و روزهایی کـــه صرف رفت و آمد بــــه دادگاه کرده بــــه لیست اضافه نکرده‌ایم.

و اما مردان. ۳۰۰ هزار تومان هزینه مشاوره جداگانه و بیش از یک میلیون تومان زیان مرخصی‌های روزانه بابت دادگاه و مراجعه بــــه وکیل و… دستکم پرداخت پنج میلیون تومان حق الوکاله بــــرای فرار از پرداخت نفقه و فاش نشدن دارایی‌هایش، پرداخت سه درصد از مهریه بــــه‌عنوان هزینه دادرسی و دست آخر پرداخت کامل مهریه. یعنی مردی کـــه مهریه زنش ۳۰۰ سکه اســـــت بایــــــد ۱۵ میلیون بابت هزینه دادرسی و هفت میلیون و ۳۰۰ هزار تومان بــــرای هزینه دیــــگر بپردازد کـــه مجموعش مــــــــی‌شــــــود ۲۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان بــــه‌علاوه پرداخت مهریه و در صورت عدم توانایی مالی پرداخت یک سکه کامل بهار آزادی بــــه مدت ۳۰۰ ماه! بــــه نظر صاحب‌نظران جامعه‌شناسی، دفاتر قضایی، مشاوران، روان‌شناسان، وکلا، سیستم قضایی، دفترهای ازدواج و طلاق و حتی دلالان بیشتر از زوج‌های مشکل‌دار از ایــــن جدایی سود مــــــــی‌برند.

بایــــــد گفـــــــت در کشور از هر چهار ازدواج و در تهران از هر سه ازدواج یکی از آن‌ها منجر بــــه طلاق مــــــــی‌شــــــود و در ایــــن بین گذشته از خسارت‌های روحی و روانی و مالی زوجین، صدها تن از ایــــن شکست‌های تلخ سود مــــــــی‌برند، حالا مي‌خواهد ایــــن سودها قانونی باشد یا از طریق کارچاق‌کنی!

منبع سایت برترین ها

قالب وردپرس

درباره ی javadesmaty

همچنین ببینید

آموزش حذف اکانت توییتر به صورت مرحله به مرحله + عکس

ما در اینجا به چگونگی حذف اکانت توییتر می پردازیم. توییتر در سراسر جهان میلیون …

دیدگاهتان را بنویسید