بایــــــد ها و نباید های رابطه جنسی دهانی بــــرای زنان - مجله مجازی بارش
دوشنبه , اسفند ۲۸ ۱۳۹۶
اطـلاعیه بـروزرسانی و تـخفیف هـای ویژه سـایت :
خانه / خانواده / بایــــــد ها و نباید های رابطه جنسی دهانی بــــرای زنان

بایــــــد ها و نباید های رابطه جنسی دهانی بــــرای زنان

یکی از مراحل مهم پیش نوازش رابطه جنسی دهانی مرد بــــرای زن اســـــت. معمولا مردان ابایی از ایــــن کار ندارند و بــــه راحتی ایــــن کار را بــــرای زن انجام مــــــــی دهند. همچنین زنان تمایل زیادی بــــرای ایــــن کار دارنــــــد و دوست دارنــــــد مرد بــــرای ایشان ایــــن تحریک را انجام دهد. حتی در روایات دینی ایــــن کـــه مرد الت تناسلی زن را ببوسد بلا اشکال دانسته شده اســـــت.

رابطه جنسی دهانی

دراین رابطه جنسی مرد بـــــا دهان و لبها و زبان ناحیه کلیتوریس یا چوچوله در الت تناسلی زن را تحریک
مــــــــی کند و مــــــــی مکد. برخی مردان بـــــا زبان داخل مجرا را نیز تحریک مــــــــی کــنــنـــد کـــه بــــه دلیل ترشحاتی کـــه در ایــــن ناحیه وجـــــود دارد ایــــن کار توصیه نمی شــــــود. چوچوله یا کلیتوریس ناحیه ای از الت تناسلی زن اســـــت کـــه در بالاترین حد الت و جاییکه لبهای کوچک در بالا بــــه هم مــــــــی رسند قرار دارد.

حدود ۲ سانتیمتر پایین تر از آن مجرای ادراری و در حدود ۲ تـــــــا ۳ سانتیمتر پایین تر از مجرای ادراری نیز مجرای تناسلی قرار دارد. در ایــــن رابطه جنسی تمرکز بر کلیتوریس اســـــت و تحریک کلیتوریس یا چوچوله مهم اســـــت.

 

تاثیر رابطه جنسی دهانی در ارگاسم

 

بسیاری از زنان بـــــا تحریک دهانی کلیتوریس بــــه ارگاسم مــــــــی رسند و ارضا مــــــــی شوند لذا ایــــن رابطه جنسی در زنانی کـــه دیر ارضایی دارنــــــد کمک مــــــــی کند تـــــــا زن ارگاسم را تجربه کند و هنگام دخول نیز زود تر ارضا شــــــود.

مضرات رابطه جنسی دهانی

در الت تناسلی زن دو ناحیه وجـــــود دارد کـــه تحریک جنسی را بیشتر از سایر نقاط درک مــــــــی کــنــنـــد. یکی کلیتوریس اســـــت
کـــه در خارج الت تناسلی واقع اســـــت و دیگری نقطه جی در داخل مجرای تناسلی و در فاصله دو بند
انگشت تـــــــا دهانه ورودی مجرای تناسلی. تحریک ایــــن نقاط باعث ارضای زن مــــــــی شــــــود.
نقطه جی در رابطه جنسی همراه دخول تحریک مــــــــی شــــــود و تحریک کلیتوریس در رابطه جنسی دهانی
یا رابطه جنسی بدون دخول نیز مــــــــی تواند باعث ارضای زن شــــــود.

رابطه جنسی دهانی

رابطه جنسی دهانی و عوارض آن

موارد منع رابطه جنسی دهانی

 

قبل از انجام رابطه جنسی دهانی بایــــــد زن الت تناسلی خود را بـــــا اب و صابون بشوید تـــــــا آلودگیهای میکروبی
در ناحیه نباشد و مشکلی بوجود نیاید. زمانی کـــه زنی ترشح یا عفونتی در ناحیه تناسلی دارد بایــــــد از انجام
رابطه جنسی دهانی پرهیز کرد و اگر قرار بر رابطه جنسی اســـــت حتما از کاندوم استفاده کرد.

امروزه کاندومهای مخصوصی بــــرای زمــــــــان عفونت تولید شده کـــه هم اثر محافظتی بــــرای مرد دارد تـــــــا آلوده نشود و هم اثر درمانی بــــرای زن دارد تـــــــا درمان شــــــود.

دکتر شیخ الاسلامی مجله تصویر زندگی

همسرداری و زناشویی

منبع سایت پرشین وی

قالب وردپرس

درباره ی javadesmaty

مطلب پیشنهادی

خوابیدن کودک در اتاق خودش، فوایدش چیست؟

ایسنا: در تحقیقات قبلی عنوان شده بـــــود کـــه حضور نوزادان زیر یکسال در تختخواب والدین، …

پاسخ دهید