طرح ملی حفظ نیاز بــــه حمایت دارد/ تمرکزمان بر سبک زندگی قرآنی اســـــت – مجله مجازی بارش
شنبه , تیر ۲ ۱۳۹۷
خانه / طرح ملی حفظ نیاز بــــه حمایت دارد/ تمرکزمان بر سبک زندگی قرآنی اســـــت

طرح ملی حفظ نیاز بــــه حمایت دارد/ تمرکزمان بر سبک زندگی قرآنی اســـــت


مهدی قره شیخلو رییس سازمان دارالقرآن الکریم در گفتگو بـــــا خبرنگار مهر در خصوص اقدامات اثرگذار ایــــن سازمان در سالی کـــه گذشت، گفـــــــت: مهمترین دستاوردی کـــه امسال داشتیم برپایی  چندین دوره بـــــا موضوعیت سبک زندگی قرآنی بـــــود.

برپایی بیش از صد دوره سبک زندگی قرآنی

وی بـــــا اشاره بــــه اینکه یکی از بهترین کارهای سازمان دارالقرآن برپایی ایــــن کارگاه ها بوده اســـــت، ادامه داد: امسال یکی از کارهایی  کـــه بــــه خوبی انجام شـــــــد، برپایی صد کارگاه سبک زندگی قرآنی در سطح استانها بـــــود و تولیدات خوبی نیز در بخش استانها و تدوین آنـــــــها انجام شـــــــد.

قره شیخلو بـــــا تأکید بر برنامه های سال آینده ادامه داد: بنا ایــــن اســـــت کـــه در سال آینده ایــــن موضوع آموزشی را در دستور کار جدی قرار داده و هم از لحاظ کمی و کیفی و توسعه منابع آن را افزایش دهیم البته  کار مشکل و موضوع جدیدی اســـــت و دوستانی کـــه در حوزه و دانشگاه تجربه دارنــــــد، بایــــــد کمک حالمان باشند.

رییس سازمان دارالقرآن الکریم بـــــا بیان اینکه تمرکز برنامه های ایــــن سازمان بر روی سبک زندگی قرآنی بوده اســـــت، اظهار داشت: امسال برنامه های متنوعی داشتیم ولی اصلی ترین تمرکزمان را روی ایــــن موضوع گذاشتیم و در واقع فعالیت های سازمان را کم نکردیم، بلکه ما برنامه ها را اولویت بندی و آنهایی را کـــه احساس کردیم شبیه آن توسط نهاد دیگری اجرا مــــــــی شــــــود، حذف کردیم؛ بــــه عنوان مثال مسابقات تلاوت کـــه شکل آن شبیه مسابقات اوقاف بـــــود و ما بـــــا توجه بــــه منابع محدودی کـــه در اختیارمان اســـــت تصمیم بر ارائه برنامه هایی کـــه جای خالی آنـــــــها بیشتر حس مــــــــی شـــــــد گرفته و بــــرای آنـــــــها سرمایه گذاری کردیم.

وی بـــــا اشاره بــــه مسابقات «شوق تلاوت » تصریح کرد: سال گذشته ۱۳۰۰ نوجوان و جوان بـــــا مقطع سنی ده الی ۱۸ ساله را در کل کشور شناسایی کردیم و یک سال بــــرای آن فعالیت های  آموزشی در قالب کلاس و اردو داشتیم.

طرح ملی حفظ نیاز بــــه حمایت و پشتیبانی دارد

 قره شیخلو بـــــا اشاره بــــه اینکه ستاد طرح ملی حفظ بایــــــد تعیین و تکلیف کند افزود: ستاد بایــــــد تعیین تکلیف کرده و تقسیم وظایف را انجام دهد و ما بدانیم چــــه انتظاری  از ما هست.

وی بـــــا تاکید بر اینکه موضوع حفظ نیازمند پشتیبانی اســـــت افزود: در طرح حفظ نیاز بــــه حمایت و پشتیبانی اســـــت  و در صورتی کـــه در حوزه های زیر ساختی برنامه ریخته نشود عملا نمی توانیم  پیشرفت جهشی داشته باشیم.

قره شیخلو بـــــا اشاره بــــه اینکه بـــــا میزان بودجه های مصوب نمیتوان کار فوق العاده ای را در زمینه حفظ بــــه ثمر نشاند خاطر نشان کرد:   انگیزه سازی بــــه ایــــن سازمان برنمیگردد بلکه نقش رسانه اینجا بصورت مشهود دیده میشود کـــه واقعیت ایــــن اســـــت  بـــــا ایــــن بودجه های مصوب معمولی  خیلی کار فوق العاده ای نمی توان انجام داد .

مردم بــــرای قرآن خواندن وقت نمی گذارند

وی بـــــا ابراز اینکه سازمان دارالقرآن تبلیغات خودش را بصورت مستمر ادامه خواهد داد افزود:  حفظ قرآن نیاز بــــه پیوست هایی دارد در حالیکه   بیش از پنجاه درصد مردم سطح تهران در روانخوانی قرآن مشکل دارنــــــد علتش ایــــن نیست کـــه ما آموزش نگذاشته ایم در واقع ۳۵ میلیون نفر از بعد از انقلاب از سوی سازمان دارالقرآن  و ۱۳ میلیون  دانش آموز درس قرآن دارنــــــد ولی باز هم  ضعیف هــــستنــــد.

قره شیخلو عدم استقبال بــــه قرآن از سوی مردم را علت ایــــن ضعف دانست و ابراز کرد: چون مردم قرآن کم میخوانند و بـــــا کلمات و جملات قرآن مانوس نیستند ضعیف مــــــــی مانــنـــد در واقع علت ضعف مردم ایــــن اســـــت کـــه وقت بــــرای خواندن قرآن کم میگذارند و یا در مناسبت های مختلف ایــــن کار را انجام میدهند بـــــا ایــــن وضعیت وقتی بخواهیم حفظ قرآن را بــــه عنوان فرهنگی در کشور تبدیل کنیم  کار سختی اســـــت.

وی بـــــا پیشنهادی در ایــــن خصوص افزود: ما بایــــــد  زیر ساخت ها ارتباط روزانه مردم بـــــا قرآن را تقویت کنیم و بعد از آن  ها انتظار داشته باشیم کـــه حافظ  قرآن شوند.

تخصیص ۶۲ درصد از بودجه سازمان تـــــــا کنون

قره‌شیخلو در ادامه سخنانش بـــــا اشاره بــــه بودجه ایــــن سازمان در سال جاری اظهار داشت: امسال اعتبار سازمان دارالقرآن در قانون بودجه ۱۱ میلیارد تومان مصوب شـــــــد کـــه تاکنون بخشی از آن تخصیص یافته اســـــت.

رئیس سازمان دارالقرآن بـــــا اشاره بــــه اینکه تاکنون ۶۲ درصد بودجه سازمان دارالقرآن تخصیص یافته اســـــت، افزود: ما در تلاش هستیم بخش بیشتری از ایــــن بودجه تخصیص یابد اما طبق روال ممکن اســـــت ۷۵ درصد از ایــــن اعتبار محقق شــــــود.

۲۰ اردیبهشت ماه برگزاری مجمع کشوری/ اتحادیه ای مستقل خواهیم داشت

وی بـــــا اشاره بــــه روند ادغام دو اتحادیه قرآنی، اظهار داشت: بحث ادغام اتحادیه تشکل‌های قرآن و عترت و اتحادیه مؤسسات قرآنی مردمی چندین سال اســـــت کـــه مطرح مــــــــی‌شــــــود اما امسال ایــــن پیگیری‌ها بــــه بار نشست و فعالیت‌های خوبی عملیاتی شـــــــد.

دبیر هیأت رسیدگی بــــه امور موسسات فرهنگی قرآن و عترت بـــــا اشاره بــــه زمــــــــان ادغام دو اتحادیه قرآنی، افزود: دوست داشتیم امسال تشکیل اتحادیه مدغم کشوری نیز نهایی شــــــود اما بـــــا توجه بــــه ایــــن روند ادغام دو اتحادیه کشوری بــــه ۲۰ اردیبهشت ماه سال ۹۷ موکول مــــــــی‌شــــــود.

قره‌شیخلو بـــــا بیان اینکه ما بــــه عنوان دبیرخانه هیأت رسیدگی بــــه امور مؤسسات فرهنگی قرآن و عترت تلاش مــــــــی‌کنیم سال آینده ادغام صورت گیرد، گفـــــــت: دبیرخانه بـــــا تدوین و نهایی کردن آیین‌نامه و همکاری در اجرا، ادغام دو اتحادیه قرآنی را اوایل سال آینده نهایی مــــــــی‌کنیم.

قره‌شیخلو بـــــا اشاره بــــه اینکه هم‌اکنون روند ادغام اتحادیه‌های کشوری بــــه کندی طی مــــــــی‌شــــــود، خاطر نشان کرد: اصل موضوع ایــــن اســـــت کـــه همــــــه بایــــــد پایبند بــــه اجرای ایــــن امر باشند و تلاش کنیم بــــه نفع قرآن حرکت کنیم اما اگر بــــه فکر منافع شخصی باشیم، بــــه طور حتم روند ادغام بیشتر از ایــــن‌ها عقب مــــــــی‌افتد.

وی بـــــا بیان اینکه ادغام اتحادیه‌های قرآنی قطعا انجام مــــــــی‌شــــــود، گفـــــــت: ممکن اســـــت برخی از ادغام دو اتحادیه قرآنی پشیمان شده باشند، اما مسیری رفتیم کـــه راه برگشتی ندارد و بایــــــد ایــــن روند طی شــــــود، بر همیـــن اساس ما نیز تلاش مــــــــی‌کنیم تـــــــا بتوانیم ادغام اتحادیه‌های قرآنی را بــــه درستی ادامه دهیم.

وی بـــــا بیان اینکه مبتنی بر نظر مردم فعالیت خواهیم کرد ادامه داد: وابستگی معنا ندارد و اتحادیه مستقل اســـــت اما هیاتی قانون گذار ناظر بر عملکرد اتحادیه و موسسات  تاسیس شده کـــه اتحادیه ها نیز عضوشان هــــستنــــد در واقع اتحادیه شخصیتی مستقل دارد ولی تحت ضوابط و آیین نامه های هیئت  بایــــــد کار کرده و ما بــــه عنوان دبیرخانه تکلیف و وظیفه خودمان میدانیم کـــه بر عملکرد آنـــــــها نظارت داشته باشیم.


دین و اندیشه

منبع ؛ خبرگزاری مهر

قالب وردپرس

درباره ی javadesmaty

همچنین ببینید

اگر مسلمانی وصیت کند از جسدش برای تحقیقات استفاده کنند/پاسخ حضرت آیت الله خامنه ای

مجله بارش(پایگاه بین المللی همکاری های خبری شیعه) -حضرت آیت‌الله العظمی خامنه ای به سوالیدرباره …

دیدگاهتان را بنویسید