فال روزانه : فال امروز ۲۳ اسفند – مجله بارش
خانه / فال روزانه : فال امروز ۲۳ اسفند

فال روزانه : فال امروز ۲۳ اسفند

تمام پست های سرگرمی را در اینجا ببینید

فال روزانه ۲۳ اسفند

فال روزانه

امروز شمـــا چگونه خواهد گذشت ؟

فروردین: ممکن اســـــت احساس کنیــــد کـــه نیاز اســـــت در رابطه بـــــا کاری کـــه اخیرا انجام داده‌اید توضیحی بدهید اما قبل از اینکه احساس پشیمانی و تاسف کنیــــد انگیزه خود را از  ایــــن کار مشخص کنیــــد. اگر واقعا از حدو حدود خود خارج شده‌اید عذرخواهی لازم اســـــت. اما کاری انجام ندهید کـــه بعد وانمود کنیــــد از انجام آن متاسف هستید. بــــه یاد داشته باشید شمـــا مسئول  ایــــن نیستید کـــه دیگران چگونه بــــه رویکرد مستقیم شمـــا واکنش نشان مــــــــی‌دهند.

اردیبهشت: حتی اگر شمـــا اخیرا در محل کارتان اوقات سخت و دشواری را تجربه کرده باشید امروز احتمالا در رابطه بـــــا آن چــــه اتفاق افتاده احساس بهتری دارید. متاسفانه تغيير احساسات درونی شمـــا ممکن اســـــت توسط ایــــن افکار شمـــا کـــه از اشتباه دوری کنیــــد تاثیر گرفته باشد. مطمئن شوید کـــه بــــه اشتباه انكار و تکذیب دچار نشوید و بدین ترتیب میتوانید تمام روز خود را از نگرانی و اضطراب رهایی بخشید. بهتر اســـــت کـــه کنترل فشارها و استرس‌های خود را در دست بگیرید و بــــه جای اینکه وانمود کنیــــد همــــــه چیز مرتب اســـــت اين وضعيت را مدیریت کنیــــد.

خرداد: شمـــا در رابطه بـــــا آن چیزی کـــه امروز مــــــــی‌خواهید یک ذهن خالی از پیش داوری دارید کـــه ایــــن احساس شمـــا را قادر مــــــــی‌سازد کـــه همــــــه چیز را بسیار مطبوع ترو راحت تر از همیشه ببینید. اما شمـــا آرزو دارید کـــه بــــرای کسانی کـــه دوستشان دارید هر چیز مطبوع و خوشایند را بخواهید. از واقف شدن بر احساسات تان نترسید حتی اگر نتوانید بــــرای آنچه کـــه احساس مــــــــی‌کنیــــد دلیل و منطق بیاورید. بـــــا وجـــــود اینکه منطقی بودن و زندگی در قلمرو عقل و منطق بــــرای شمـــا آسان تر اســـــت اما خيلي بهتر اســـــت كه آنـــــــها را از احساسات تان جدا کنیــــد. گوش دادن بــــه ندای قلب تان مــــــــی‌تواند کار سختی باشد ولی مطمئن باشید ارزشش را دارد!

تير: امروز شمـــا دید دیگری نسبت بــــه زندگی دارید و ایــــن دیدگاه شمـــا بــــه زندگی بسیار متفاوت‌تر از همیشه اســـــت. یک توجه عمیق مــــــــی‌تواند شمارا بــــه اولین گام بــــرای یک سفر باورنکردنی و خارق العاده رهنمون کند اما شمـــا احتمالا هنوز نمی‌دانید کـــه کجا مــــــــی‌خواهید بروید. اگر نتواسنتید یک چشم‌انداز روشن بــــرای خود ایجاد کنیــــد نگران نشوید. اکنون هر حرکتی کـــه بکنید خوب اســـــت؛ ‌در واقع بهتر از ایــــن اســـــت کـــه اصلا حرکت نکنید. مقصد شمـــا بــــه موقع خودش بــــرای شمـــا آشکار خواهد شـــــــد.

مرداد: تلاش بــــرای برقراری تعادل  بین دنیای درونی و بیرونی تان مــــــــی‌تواند امروز تبدیل بــــه یک سناریوی عالی شــــــود. مسیر شغلی شمـــا ممکن اســـــت  اکنون تغییر کند اما شمـــا ترجیح مــــــــی‌دهید تـــــــا بــــه اهداف طولانی مدت و قدیمی خود وفادار بمانید. در زمــــــــان تعطیلات آخر هفته شمـــا از جنگیدن و مقاومت در برابر تغییرات خسته خواهید شـــــــد. تسلیم شدن در برابر امواج قوی تر اکنون شمـــا را قادر مــــــــی‌سازد کـــه بـــــا موفقیت حرکت کنیــــد بــــه جای اینکه در دقیــقـــه آخر مجبور باشید بــــرای حرکت کردن بــــه خودتان فشار بیاورید.

شهریور: شمـــا از کار کردن بر روی مسائل هیجان آور و شگفت انگیز خسته شده اید و آرزو مــــــــی‌کنیــــد کـــه ای کاش بــــه زمانی برگردید کـــه زندگی و کارتان یک محیط ثابت و پایدار داشت. خوشبختانه اين گام‌های سریع و پرشتاب در اواخر هفته آهسته خواهد شـــــــد. بعد از آن هر آن چــــه لازم اســـــت انجام دهید اما خودتان را خسته نکنید. ممکن اســـــت نتوانید احساسات شخص دیگری را کنترل کنیــــد؛ اما مــــــــی‌توانید روش خود را در مواجهه بـــــا اتفاقات پیش بینی نشده تغییر دهید. تمرین کنیــــد تـــــــا استوار باشید؛ ایــــن بهترین سیاستی اســـــت کـــه مــــــــی‌توانید در زمــــــــان حال داشته باشید.

مهر: احساسات شمـــا اکنون شدن یافته و هر چــــه بیشتر شمـــا تلاش کنیــــد تـــــــا آنـــــــها را کنترل کنیــــد کمتر مــــــــی‌توانید آنـــــــها را تحت اختیار خود درآورید. بــــه جای تلاش بــــرای سركوب كردن تغییرات خلقی تان فقط سعی کنیــــد بـــــا ایــــن جریان پیش بروید. هر آنچه کـــه در آن لحظه احساس میکنید بــــه زبان آورید. بــــه یاد داشته باشید امروز نیازی بــــه واکنش نشان دادن در برابر هر چیزی ندارید. همچنانکه واکنش‌های شدید شمـــا در اواخر هفته تعدیل مــــــــی‌شوند شمـــا درباره آنچه کـــه بدرستی احساس مــــــــی‌کنیــــد آگاه‌تر مــــــــی‌شوید.

آبان: بـــــا وجوداینکه دیگران امروز تلاش مــــــــی‌کــنــنـــد تـــــــا بـــــا ایجاد فشار بر شمـــا ذهن تان را سر و سامان ببخشند ایــــن نیاز آنـــــــها را نشان مــــــــی‌دهد نه شمـــا! برنامه و روش شخص دیگری را بــــرای خودتان قبول نکنید بــــه خاطراینکه باعث مــــــــی‌شــــــود کـــه شمـــا تصمیم احمقانه‌ای بگیرید. زمــــــــان خود را از دست ندهید و درباره انتخاب‌های ممکن فکرکنید. زمانیکه ماه وارد نشان مرموز شمـــا مــــــــی‌شــــــود شمـــا تازه مسیر خود را بروشنی و وضوح مــــــــی‌بینید. قبل از اینکه قدم بعدی را بردارید تـــــــا آن زمــــــــان صبر کنیــــد.

آذر: شمـــا در رابطه باآینده خود ذهنی خالی از هر گونه پیش داوری و قضاوت دارید بـــــا اين حال نمی‌دانید جریان باد شمـــا را بــــه کجا مــــــــی‌برد. دیدگاه شمـــا  در رابطه بـــــا گذشته کاملا برعکس آینده اســـــت و آن قدرها در رابطه بـــــا آن آسان گیر نیستید. نظرات و تمایلات محکم و نیرومند شمـــا براساس تاريخ شخص شمـــا طرح ریزی مــــــــی‌شــــــود. مخصوصا اگر هیچ داستانی در رابطه بـــــا دوران کودکی خود نگویید. نگاه کردن بــــه گذشته یک تمرین رها سازی اســـــت تازمانیکه تلاش نکنید تـــــــا حقایق را دوباره بنویسید تـــــــا تصورات تان را تقویت کند.

دی: در محل کار تصمیم گیری خیلی سخت اســـــت بــــه خاطر اینکه شمـــا دو جنبه از مسائل را مــــــــی‌بینید و بــــه آن توجه دارید. اما فقط بــــه خاطر اینکه شمـــا نظرات چندگانه‌ای در رابطه بـــــا موضوع دارید بــــه ایــــن معنی نیست کـــه همــــــه آنـــــــها خوب هــــستنــــد. بــــه سبک و سنگین کردن و فکر کردن در باره ایــــن انتخاب‌ها ادامه دهید اما جواب نهایی خود را بــــه بعد از ظهر موکول کنیــــد کـــه ماه بــــه برج عقرب وارد مــــــــی‌شــــــود. بعد از آن بایــــــد بدانید کـــه کدام را را مــــــــی‌خواهید بروید!

بهمن: شمـــا هنوز بر اثر ضربه‌هایی کـــه باد بر صورت شمـــا زده اســـــت گیج هستید بنابراین بيهوده اســـــت کـــه فکر کنیــــد کـــه دارید در جهت رسیده بــــه هدف هایتان گام بر مــــــــی‌دارید. اما شمـــا هنوز مــــــــی‌توانید کار شگفت انگیزی انجام دهید تـــــــا زمانیکه انرژی خود را بــــرای جنگیدن در برابر جریانات غالب هدر ندهید. همــــــه چیز بسرعت تغییر میکند و شمـــا بایــــــد عاقل باشید کـــه در لحظه حال بر اتفاقات ضروری تمرکز کنیــــد  بــــه جای اینکه در باره آینده فکرکنید. بـــــا محدود کردن توجه تان مــــــــی‌توانی نیروی بیشتری بــــرای ابراز وجـــــود پیدا کنیــــد.

اسفند: بـــــا وجوداینکه اتفاقات بسیاری در زندگی شمـــا در حال وقوع اســـــت ممکن اســـــت شمـــا بخواهید کـــه از کنار همــــــه اینها بگذرید. البته شمـــا نیاز خواهید داشت کـــه در رابطه بـــــا کارتان موضع مشخصی اتخاذ کنیــــد اما شمـــا بــــه طور غریزی میدانید کـــه بهتر اســـــت انرژی خود را هدر ندهید و آن را بــــرای مواقع ضروری نگاه دارید. شماانرژی زیادی را لازم خواهید داشت زمانیکه ماه وارد نشان شمـــا مریخ مــــــــی‌شــــــود کـــه در تمام طول تعطیلات آنجا بــــه استراحت خواهد پرداخت. هفته آینده روزهایی کاملا متفاوت خواهید داشت پس بهتر اســـــت تـــــــا آن زمــــــــان کمی استراحت کنیــــد و نیروی خود را ذخیره سازید.

منبع ؛ آلماتو دات کام

قالب وردپرس

درباره ی javadesmaty

همچنین ببینید

آموزش حذف اکانت توییتر به صورت مرحله به مرحله + عکس

ما در اینجا به چگونگی حذف اکانت توییتر می پردازیم. توییتر در سراسر جهان میلیون …

دیدگاهتان را بنویسید