مردم ایران عصبی نیستند/معیارهای طرح شده کارشناسی و بومی نیست – مجله بارش
خانه / مردم ایران عصبی نیستند/معیارهای طرح شده کارشناسی و بومی نیست

مردم ایران عصبی نیستند/معیارهای طرح شده کارشناسی و بومی نیست


محمدسعید مهدوی کنی در گفتگو بـــــا خبرنگار مهر و در پاسخ بــــه سوالی مبنی بر اینکه بـــــا وجـــــود طرح موضوع سبک زندگی ما همچنان بـــــا چالش های بسیار و عمدتا اخلاقی در جامعه خود رو بــــه رو هستیم، گفـــــــت: نیاز و طبیعت جامعه پس از انقلاب ما ایــــن اســـــت کـــه مردم در چارچوبی کـــه برایش انقلاب کردند زیست مناسبی داشته باشند.

وی تاکید کرد: شرایط فراهم آمده امروز بــــه هیچ وجه اجازه نمی دهد ما روی اهداف و ارزش هامان حرکت کنیم، یعنی شرایطی ایجاد شده کـــه باعث شده اســـــت ما از سبک زندگی اسلامی ایرانــــی و مطلوب فاصله بگیریم.

رئیس دانشگاه امام صادق بـــــا طرح ایــــن نکته کـــه مــــــــی گویند چرا عدالت محقق نمی شــــــود، گفـــــــت: عدالت محقق نمی شــــــود چون زیست ما اسلامی نیست، نمی توان از ایــــن زیست غیراسلامی انتظار داشت کـــه شعارهای اسلامی محقق مــــــــی شــــــود و بــــه ظهور برسد.

وی تاکید کرد: پس ما بایــــــد زیست اسلامی داشته باشیم تـــــــا فرهنــــگ عمومی اسلامی ایجاد شــــــود و بر اساس آن همــــــه چیز اسلامی شــــــود.

مهدوی کنی افزود: بر اساس ایــــن زیست جدید نماینده مجلس کـــه انتخاب مــــــــی شــــــود اسلامی فکر مــــــــی کند، وزیر اسلامی فکر مــــــــی کند و مهمتر از تفکر عمل اسلامی اســـــت کـــه همــــــه از مردم عادی تـــــــا مسئولان برپایه آن عمل مــــــــی کــنــنـــد.

رئیس دانشگاه امام صادق در ادامه گفـــــــت:وقتی ایــــن تحول را در فضای عمومی کشور دیدیم، مــــــــی توانیم بــــه تحقق شعارها و آرمان هامان امیدوار باشیم در غیر ایــــن صورت نشدنی اســـــت و نمی توان بدون فراهم شدن زیرساخت های لازم بــــه ایــــن سمت حرکت کرد و انتظار تحقق سبک زندگی اسلامی ایرانــــی را داشت.

وی در پاسخ بــــه سوال دیــــگر خبرنگار مهر مبنی بر اینکه اخیرا عنوان شده مردم ایران جزو ۵ کشور عصبانی جهان هــــستنــــد، گفـــــــت: نمی توان ایــــن موضوع را پذیرفت و قبول کرد. خیلی از شاخص های طرح شده در ایــــن زمینه بومی نیستند و اشتباهات زیادی دارد، ضمن اینکه بسیاری از اظهارنظرها سوگیرانه اســـــت. نمونه نقض آن هم اینکه خیلی از خارجی ها کـــه بــــه ایران مــــــــی آیند چقدر تعریف مــــــــی کــنــنـــد از ایرانــــی ها و مهمان نوازی های آن ها؛ ایــــن خودش یک تناقض آشکار اســـــت.

مهدوی کنی اضافه کرد: البته در جامعه ما یک نوع تضاد و تعارض در درون همــــــه ما وجـــــود دارد. ایــــن را در تحقق انقلاب اسلامی مــــــــی شــــــود فهمید؛ در سال ۵۶ اوج پیشرفت ارزش های غرب بـــــود اما مردم انقلابی کردند کـــه خلاف مسیر حرکت جامعه بـــــود.

وی تاکید کرد: در درون همــــــه ما هنوز ایــــن مسئله وجـــــود دارد. انقلاب فرهنگی هنوز در درون ما در حال انجام شدن اســـــت. انقلاب سیاسی در یک سال اتفاق افتاد اما انقلاب فرهنگی هنوز در چند نسل و در درون ما هست و تداوم دارد.

مهدوی کنی تصریح کرد: ایــــن درگیری از درون هنوز ظرفیت ها را تغییر مــــــــی دهد و دستخوش تحول مــــــــی کند و یک نوع چالش از درون اســـــت کـــه بعضی اوقات حتی آثار بیرونی پیدا مــــــــی کند.

رئیس دانشگاه امام صادق در ادامه بـــــا تاکید بر ایــــن مطلب کـــه ایــــن تعارض از درون الزاما منفی نیست توضیح داد: من ایــــن را لزوما موضوعی بحرانی نمی بینم؛ در واقع آن را تبی مــــــــی بینم حاصل از یک مبارزه از درون کـــه مــــــــی تواند بــــه نتیجه مثبت بیانجامد بــــه شرطی کـــه خوب برنامه ریزی شــــــود.

وی تاکید کرد: تب هست، مسئله هست اما اینکه حتما بــــه سمت منفی مــــــــی رود نه، ایــــن را قبول ندارم و معتقدم بایــــــد بــــرای آن برنامه ریزی کرد.

مهدوی کنی اضافه کرد: عمده مشکل ما آدم متخصص متعهد اســـــت ما در همــــــه رشته ها ضعف داریم. ما بــــه اندازه کافی متخصص متعهد در هیچ چیز نداریم؛ حوزه و دانشگاه بــــه ایــــن افراد نیاز دارنــــــد. ما بایــــــد دنبال شکوفایی استعداد خودمان باشیم و ببینیم کجا استعدادمان بیشتر اســـــت.

رئیس دانشگاه امام صادق بـــــا اشاره بــــه بــــه آئین اختتامیه نخستین جشنواره کتاب سال سبک زندگی کـــه بــــه همت دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم در دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران برگزار شـــــــد، گفـــــــت: ایــــن جشنواره ها بسیار مثبت اســـــت. ما در ایــــن جمع آدم هایی را دیدیم کـــه بسیار فعال بودند و اگر جشنواره ها اضافه شــــــود ما افراد بشتری را پیدا مــــــــی کنیم ایــــن باعث دلگرمی و هم افزایی اســـــت. الان تک تک صدایی اســـــت و بایــــــد هم صدایی شــــــود. بایــــــد حمایت شــــــود. بایــــــد از ایــــن اقدامات و برنامه ها تقدیر شــــــود.


دین و اندیشه

منبع ؛ خبرگزاری مهر

قالب وردپرس

درباره ی javadesmaty

همچنین ببینید

آموزش حذف اکانت توییتر به صورت مرحله به مرحله + عکس

ما در اینجا به چگونگی حذف اکانت توییتر می پردازیم. توییتر در سراسر جهان میلیون …

دیدگاهتان را بنویسید